Streda 17. 1. 2018

Návštevy

Počet návštev: 1034504

Narodeniny a meniny

Zajtra (Štvrtok 18.1.2018)
Michal Obšivan (2. Trieda MŠ)
 • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ prijme ihneď do pracovného pomeru na plný úväzok špeciálneho pedagóga. Požiadavky: splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť.

  Kontakt: 042/4677749

  Email: slovanska23@gmail.com

  Kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhl. MŠ SR č. 437/2009 Z.z.


 • Pasovanie prvákov do cechu školského

  Po troch mesiacoch zoznamovania sa s prvými písmenkami, číslami či vzájomného spoznávania sa, sa dňa 7. decembra 2017 uskutočnilo v ZŠ s MŠ Slovanská v Púchove slávnostné pasovanie prvákov do cechu žiackeho a školského.

  Krásne vyobliekaní žiaci prvého ročníka, pod vedením triednej učiteľky pripravili pre rodičov a starých rodičov krátky program, v ktorom ukázali svoju šikovnosť. Šikovne a s radosťou zarecitovali básničky na čísla a písmená, ktoré sa doteraz v škole naučili. Radosť z pohybu ukázali krátkym tancom, ktorým urobili radosť svojim najbližším.

 • Napečené...mám to ja šikovné dievčatá na krúžku J (Ing.Kučíková, žiačky 5.-6.roč.)

 • 2.12. 2017- Mikulášsky jarmok

 • 11/2017- Učíme sa prvú pomoc (Ing.Kučíková, žiaci 7.roč.)

 • 11/2017 - Výstavka žiackych prác (Ing. Kučíková, žiaci 6.roč.)

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Slovanská 23, Púchov
  Slovanská 23, 020 14 Púchov
 • Základná škola: +421 424677749
  Materská škola: +421 424331587
  Školská jedáleň: +421 424677352

Fotogaléria