Návštevy

Počet návštev: 938148

Narodeniny a meniny

Zajtra (Sobota 1.4.2017)
Ema Hradňanská (6.A)
Justína Ághová (9.A)
Pozajtra (Nedeľa 2.4.2017)
Lujza Jendrišáková (2.A)

Zápis do prvého ročníka

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Slovanská 23, Púchov oznamuje rodičom, že zápis do 1. ročníka ZŠ sa uskutoční

v stredu 5. apríla 2017 a v stredu 12. apríla 2017 v B- bloku ZŠ od 14.00 do 17.00 hod

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. apríla 2017 o 15: 00 hod  príde spríjemniť priebeh zápisu   svojim vystúpením SPIEVANKOVO. 

 

Združenie rodičov školy uhradí poplatok 10 eur za učebné pomôcky pre prváčikov. 

 

             

Sladká odmena pre každé zapísané dieťa bude samozrejmosťou, ako aj Pamätný list, ktorý navždy pripomenie tento krásny okamih smiley.

Tešíme sa na Vás!

POTREBNÉ INFORMÁCIE:

Rodičom, ktorí neprídu na zápis s dieťaťom, dieťa nezapíšeme.

Je potrebné, aby sa na zápis dostavili obaja rodičia, pretože podpisujú prevzatie rozhodnutia. Ak sa jeden z rodičov nemôže zúčastniť zápisu doručí splnomocnenie, ktoré je v ponuke na  oficiálnej webovej stránke školy (Tlačivá súvisiace so zápisom žiakov do 1. ročníka)

V zmysle legislatívy riaditeľka školy pošle rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí detí do 1. ročníka do konca mája 2017.

Rodič sa pri zápise záväzne vyjadrí, či bude jeho dieťa navštevovať povinne voliteľný predmet náboženská alebo etická výchova a školský klub detí. Tlačivo je v ponuke na oficiálnej webovej stránke školy (Tlačivá súvisiace so zápisom žiakov do 1. ročníka.).

Pozrite si, čo treba priniesť k zápisu tu: Na_zapis_potrebujete.docx

Využite možnosť vytlačiť si, a v kľude vypísať tlačivá, ktoré sú pre Vás potrebné tu:

 • Žiadosť o prijatie žiaka do 1. ročníka, ktorého rodič má trvalý pobyt v Púchove

Ziadost_o_prijatie_ziaka_do_1._rocnika__ktoreho_rodic_ma_trvaly_pobyt_v_Puchove(PDF__74_kb).pdf

 • Žiadosť o prijatie žiaka do 1. ročníka, ktorého rodič nemá trvalý pobyt v Púchove 

Ziadost_o_prijatie_ziaka_do_1._rocnika__ktoreho_rodic_nema_trvaly_pobyt_v_Puchove_(PDF__77_kb).pdf   

 • ​Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský rok 

Ziadost_o_odklad_povinnej_skolskej_dochadzky_dietata_o_jeden_skolsky_rok_(PDF__72_kb).pdf

 • Žiadosť o súhlas s plnením povinnej školskej dochádzky mimo územia Slovenskej republiky 

Ziadost_o_suhlas_s_plnenim_povinnej_skolskej_dochadzky_mimo_uzemia_Slovenskej_republiky_(PDF__89.pdf

 • Protokol o zápise

Protokol_o_zapise.pdf

 • Čestné vyhlásenie a splnomocnenie 

Cestne_vyhlasenie_a_splnomocnenie_(PDF__48_kb).pdf

 • Súhlas zákonného zástupcu s poskytnutím kópie rodného listu a kópie zdravotného preukazu žiaka a Súhlas zákonného zástupcu so spracovaním osobných údajov 

Suhlas_zakonneho_zastupcu_s_poskytnutim_kopie_rodneho_listu_a_kopie_zdravotneho_preukazu_ziaka_a.pdf

 • Žiadosť o prijatie do školského klubu detí 

Ziadost_o_prijatie_do_skolskeho_klubu_deti_(PDF__2_38_MB)(1).pdf

 • Prihláška na etickú alebo náboženskú výchovu 

Prihlaska_na_eticku_alebo_nabozensku_vychovu_(PDF__966_kb).pdf

Ďalšie informácie súvisiace so zápisom:  info-zapis.docx

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Slovanská 23, Púchov
  Slovanská 23, 020 14 Púchov
 • Základná škola: +421 424677749
  Materská škola: +421 424331587
  Školská jedáleň: +421 424677352

Fotogaléria