Štvrtok 19. 7. 2018

Návštevy

Počet návštev: 1108051

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 19.7.2018)
Mgr. Jozef Domanický
Slávka Sečkárová
Pozajtra (Sobota 21.7.2018)
Daniel Luhový (1. Trieda MŠ)
 • V mesiaci máj žiaci prvého ročníka navštívili kúpeľné miesto v obci Nimnica. Spoločne sme si prezreli kúpeľný areál a navštívili sme soľnú jaskyňu, kde sme sa zúčastnili relaxačného ozdravného pobytu za zvukov príjemnej hudby. Po skončení pobytu sme odchádzali do školy plní nových zážitkov.

 • Tanec v srdci

  V posledný májový deň sa žiaci deviateho ročníka zúčastnili na tanečnej súťaži s názvom „Prvá školská tanečná liga“, na ktorej sa mali možnosť zúčastniť žiaci základných škôl. V kategórii starších žiakov získali naši šikovní žiaci krásne 1. miesto v spoločenských tancoch. Po krásne odtancovanom valčíku si žiaci s úsmevom prevzali víťazný pohár, diplom a medaile.

 • Začiatkom školského roka 2017/2018 otvorila Nadácia Orange grantový program e-Školy pre budúcnosť. ZŠ s MŠ Slovanská vypracovala projekt „Ulice slávnych“. Náš projekt bol nadáciou podporený. Žiaci na projekte intenzívne pracovali tri mesiace na viacerých vyučovacích hodinách. Deň „D“ nastal 9. 5. 2018. Dve skupiny žiakov sa postupne vystriedali na troch stanovištiach, kde na nich čakali žiaci s pripraveným programom. Postupne odhaľovali históriu ulíc a osobnosť Martina Kukučína, Ľudovíta Štúra a Jozefa Miloslava Hurbana.

 • Mgr. Simona Siváková, Mgr. Lucia Húževková, 3.A

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Slovanská 23, Púchov
  Slovanská 23, 020 14 Púchov
 • Základná škola: +421 424677749
  Materská škola: +421 424331587
  Školská jedáleň: +421 424677352

Fotogaléria